Tjenesteområder i Kvia Gruppen

Våre datterselskaper dekker et stort spekter av tjenester innen bygg- og anleggsbransjen.

Totalentreprise

på offentlige og private byggeprosjekter

Betongarbeid

på små og store oppdrag for næring og private

Tømmerarbeid

for næringsliv, offentlige virksomheter og private

Malerarbeid

hovedsakelig på våre mindre rehabiliteringsprosjekter

Støyskjerming

– prefabrikasjon og montering av støyskjermer, hovedsakelig til veiprosjekter

Rehabilitering

av kontor- og industribygg for næringsliv og det offentlige, samt boliger for private

Gulv- og fliselegging

hovedsakelig på våre mindre rehabiliteringsprosjekter

Riving og asbestsanering

ved rehabilitering av industri- og næringsbygg

Utleie av personell

i rotasjon innen de fleste bygg- og anleggsfag

Utleie av maskiner 

til egne selskaper og andre selskaper i proffmarkedet

Salg av byggevarer

Direkteimport og salg til proffmarkedet

Forhandler av Skalahus

Hus, hytter og flermannsboliger til privat- og proffmarkedet