Vågen 26 – 4364 Sirevåg

Prosjekt under utvikling i Sirevåg sentrum

Vi eier selskapet Vågen 26 AS som eier 1. etasje i dette sentrumsbygget og tomten vist på planskisse og flyfoto.

Interessert?

Ta kontakt med oss i dag på e-post eller telefon.
E-post: atle@kvia-as.no
Telefon: 932 59 926