Undheim Idrettshall

  • Type bygg: Idrettshall
  • Entrepriseform:Hovedentreprise
  • Byggesum: NOK 19 000 000,-
  • Tidsrom:april 2008 – april 2009
  • BRA: 2 000 m²
  • Prosjektnavn: Undheim Idrettshall
  • Adresse: Undheim
  • Tiltakshaver: Undheim Idrettslag
  • Kontakt: Ingve Tjessem

Kort beskrivelse av prosjektet:

Bygget er i hovedsak oppført i betongelementer.

Kvias funksjoner i prosjektet:

Hovedbedrift. Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 2, med kontroll av bygning og installasjoner.

Bortsatte arbeider og sideentrepriser:

Grunnarbeider, Stålarbeider, Vindu/Glassfasader, Elkraft, Sanitær, Luftbehandling, Maler, Fliselegging , Gulvbelegg og Utomhusarbeider.

Billedgalleri Undheim Idrettshall