Undheim Handelslag

  • Type bygg: Næringsbygg
  • Entrepriseform:Hovedentreprise
  • Byggesum: NOK 18 612 000,-
  • Tidsrom: 2012-2013
  • Prosjektnavn: Undheim Handelslag
  • Adresse: Kjelvevegen 1, 4342 Undheim
  • Tiltakshaver: Undheim Handelslag
  • Kontakt: Preben Undheim

Kort beskrivelse av prosjektet:

Bygget er i hovedsak oppført i betongelementer.

Kvias funksjoner i prosjektet:

Hovedbedrift. Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 2, med kontroll av bygning og installasjoner.

Bortsatte arbeider og sideentrepriser:

Grunnarbeider, Stålarbeider, Vindu/Glassfasader, Elkraft, Sanitær, Luftbehandling, Maler, Fliselegging , Gulvbelegg og Utomhusarbeider.

Billedgalleri Undheim Handelslag