Robotvegen 8 B, 4340 Bryne

Kombinasjonsbygg i etablert næringsområde

  • Type lokaler: Kombinasjonslokaler
  • Areal:1031 m²
  • Tomteareal: 1 637 m²
  • Byggeår: 2016
Beskrivelse

Standard:
Kombinasjonseiendom på Bryne som består av verksted/lager og kontorer i 1. første etasje og uinnrededet kontorsekjson i 2. etasje. Bygget er oppført i 2016 og lokalene holder gjennomgående god standard. Store deler av eiendommen er utleid med utløp på leieavtale i april 2026. Årsleie på ca. kr. 800.000 + mva. God takhøyde i verkstedlokalene. Traverskran med god kapasitet. Ellers store kjøreporter som dekker takhøyden i de forskjellige lokalene.

Beliggenhet:
Eiendommen ligger på Bryne i Klepp kommune ca. 30 km sør for Stavanger og kun 2 km nord for Bryne sentrum. RV-44 som er hovedveiaksen til Bryne har en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på ca. 15.000 biler. Eiendommen har en god plassering i et allerede godt etablert næringsområde.

Innhold:
1. Etasje: 663 kvm BTA. (kontor og hall)
2. Etasje: 368 kvm. (uinnredet)

Kjøreavstander: 
Bryne sentrum: ca. 5 min
Klepp: ca. 9 min
Sandnes sentrum: ca. 22 min
Sola Flyplass: ca. 25 min
Stavanger sentrum: ca. 32 min

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 1120
Gårdsnr: 17
Gårdsnr: 415

Interessert?

Ta kontakt med oss i dag
E-post: atle@kvia-as.no