Orstadhuset

  • Type bygg: Idrettshall
  • Entrepriseform:Totalentreprise
  • Byggesum: NOK 26 000 000,-
  • Tidsrom:2010 – 2011
  • BRA: 4 200 m²
  • Prosjektnavn: Orstadhuset
  • Adresse: Orstadbakken 50, 4353 Klepp St
  • Tiltakshaver: Orstadhuset AS
  • Kontakt: Per Arne Primstad

Kort beskrivelse av prosjektet:

Bygget er i hovedsak oppført i betongelementer.

Kvias funksjoner i prosjektet:

Totalentreprenør. Ansvarlig utførende med kontroll av bygning og installasjon.

Bortsatte arbeider og sideentrepriser:

Grunnarbeid, stålarbeid, vindu/glassfasader, elektroarbeid, sanitær, luftbehandling, maler, fliselegging, gulvbelegg og uthomhusarbeider.

Billedgalleri Orstadhuset