Nye Loen

  • Type bygg:Ishall, flerbrukshall
  • Entrepriseform:Hovedentreprise
  • Byggesum: NOK 73 000 000,-
  • Tidsrom:september 2006 – oktober 2007
  • Bebygd areal:5 930 m²
  • Bruksareal: 8 740 m²
  • Prosjektnavn: Nye Loen
  • Adresse: Lunden, Nærbø
  • Tiltakshaver:Nye Loen AS
  • Kontakt: Oddbjørn Austad

Kort beskrivelse av prosjektet:

Bygget er i hovedsak oppført i betongelementer, stål- og sandwichelementer.

Kvias funksjoner i prosjektet:

Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2, Ansvarlig prosjekterende, tiltaksklasse 2, med kontroll av bygning, Ansvarlig utførende, tiltaksklasse 2, med kontroll av bygning og installasjoner.

Bortsatte arbeider og sideentrepriser:

Grunnarbeider, Stålarbeider, Tømrerarbeider, Kjøle og fryseanlegg for bane, Vindu/Glassfasader, Elkraft, Sanitær, Luftbehandling, Maler, Fliselegging , Industrigulvbelegg, Taktekking og Utomhusarbeider.

Billedgalleri Nye Loen