Velkommen til Kvia Gruppen

– en solid aktør i bygg- og anleggsbransjen

Kvia Gruppen har sine røtter i det som i mange år het Entreprenørfirma Kvia A/S. Som gruppe besitter vi den samme årelange erfaringen og kompetansen innen totalentreprise og tømmer- og betongarbeid, men har endret på selskapsstrukturen. Dette har vi gjort for å få en mer rasjonell og kostnadseffektiv drift – til glede for oss selv og våre kunder. Nye virksomhetsområder har også blitt en del av den nye konsernstrukturen.

Dette er Kvia Gruppen