Overlat asbestsaneringen til oss fagfolk

– slikt arbeid er underlagt strenge regler og krever godkjenning

Kvia Miljøsanering er godkjent av Arbeidstilsynet for fjerning av alle typer asbestholdige materialer. Dette er et krevende og møysommelig arbeid med strenge HMS-krav til rutiner og fremgangsmåte – blant annet når det gjelder bruk av verneutstyr, merking og avskjerming av utsatte områder, samt avfallshåndtering og deponering.

Vi utfører riving og miljøsanering innendørs og utendørs

Kontakt oss før du går i gang med omfattende rivingsarbeid – det kan lønne seg...