Av og til er det smartere å leie enn å eie…

Vi leier ut maskiner og utstyr internt og til andre i proffmarkedet

Kvia Maskinutleie har ansvaret for alt av biler, kraner, lifter og annet verktøy med litt størrelse, som finnes i Kvia Gruppen. Hovedoppgaven er å sørge for en fornuftig og kostnadseffektiv bruk av utstyret internt i gruppens selskaper. Av og til har vi ikke bruk for alt selv og det er derfor mulig for eksterne aktører å leie maskiner og utstyr hos oss.

Er du interessert i å leie kran, lift eller annet utstyr?