Når gammelt skal bli som nytt…

Vi har lang erfaring med rehabilitering

Kvia Byggtjenester har ansatte som jobber med den samme faglige stoltheten – enten det dreier seg om et stort nybygg eller et mindre rehabiliteringsprosjekt. De har lang erfaring med å finne løsninger, gjøre tilpasninger og være fleksible i møte med kunden.

Våre hovedområder: