Kvia Gruppen AS – en solid aktør i bygg- og anleggsbransjen

Mer om våre tjenesteområder

Ny organisering – flere tiår med erfaring

Kvia Gruppen har sine røtter i det som i mange år het Entreprenørfirma Kvia A/S. Som gruppe besitter vi den samme årelange erfaringen og kompetansen innen totalentreprise og tømmer- og betongarbeid, men har endret på selskapsstrukturen. Dette har vi gjort for å få en mer rasjonell og kostnadseffektiv drift – til glede for oss selv og våre kunder. Nye virksomhetsområder har også blitt en del av den nye konsernstrukturen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om ditt neste byggeprosjekt!